ATO DO PRESIDENTE DO TDP 0002_2019_Poderes ao Vice Presidente Institucional